zpět do blogu

Jak se stát samostatnou účetní: založení živnosti a odvody

Jak se stát samostatnou účetní: založení živnosti a odvody

Už nechcete poslouchat protivného šéfa, nebo vás štve nulová časová flexibilita? Dost možná přemýšlíte, že své problémy vyřešíte přechodem na volnou nohu. Pokud je to i váš případ, čtěte, jak si zřídit účetní živnost a zjistěte, jaké odvody budete jako OSVČ každý měsíc platit.

Pečlivě jste zvážili všechna pro a proti při podnikání na volné noze a rozhodli jste se do toho praštit? Přečtěte si, co všechno vás čeká, když si otevřete vlastní účetní praxi.

Jak se stát samostatnou účetní:

 1. Připravte si doklady o dosaženém vzdělání a délce absolvované praxe v oboru. Pokud odbornou kvalifikaci nemáte, zúčastněte se rekvalifikačního kurzu.
 2. Založte si živnost pomocí jednotného registračního formuláře.
 3. Sjednejte si profesní pojištění odpovědnosti za škodu.
 4. Začněte účtovat své první klienty.

Nezapomínejte na měsíční placení záloh sociálního a zdravotního pojištění (pokud podnikáte jako samostatný účetní na hlavní živnost). Po skončení kalendářního roku podejte přehled o příjmech a výdajích kvůli vypořádání záloh a také daňové přiznání.

A teď se na jednotlivé kroky a požadavky podíváme detailněji.

Poskytování účetních služeb na hlavní nebo vedlejší činnost

Pokud chcete na volnou nohu přejít bezpečně, můžete začít podnikat  na „vedlejšák“. Už při zaměstnání si najdete pár klientů, kterým budete vést účetnictví a získáte fajn přivýdělek. Ale pozor – v některých případech k tomu budete potřebovat souhlas zaměstnavatele (víc zjistíte v tomto článku). Jakmile naberete dost klientů, úplně se osamostatníte.

TIP: Nevíte, jestli začít na hlavní činnost nebo vedlejší? Přidejte se do facebookové skupiny a zeptejte se, jak začínali ostatní účetní na volné noze.

Nebo do podnikání můžete skočit po hlavě, založit hlavní činnost a v práci dát výpověď. V obou případech budete k podnikání potřebovat živnostenské oprávnění (dříve označované jako živnostenský list).

Všeobecné podmínky pro založení účetní živnosti

Mezi podmínky, které musíte splnit vždy, se řadí:

 • plná svéprávnost – je vám více než 18 let a jste způsobilí k právním úkonům,
 • bezúhonnost – provádí se ověřením v trestním rejstříku.

Ne každý škraloup v trestním rejstříku je překážkou pro získání živnostenského listu. Záleží, zda jste za trestný čin byli pravomocně odsouzeni, spáchali jste ho úmyslně (či z nedbalosti) nebo zda souvisí s předmětem podnikání.

Odborné požadavky na účetní

Protože činnost účetních poradců, vedení účetnictví a daňové evidence spadá do živnosti vázané, musíte nejdřív  doložit potřebné vzdělání a délku odborné praxe.

Abyste si mohli založit účetní živnost, musíte mít:

 • vysokoškolské vzdělání3 roky praxe v oboru,
 • nebo vyšší odborné vzdělání a 5 let praxe v oboru,
 • nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou a 5 let praxe v oboru,
 • nebo osvědčení o rekvalifikaci v této oblasti a 5 let praxe v oboru.

Pokud nesplňujete ani jeden z předpokladů, abyste se stali samostatným účetním, nevěste hlavu. Existuje ještě jedno řešení: odborný garant.

Jak funguje odpovědný zástupce (garant)

Odborný garant (odpovědný zástupce) je osoba, která kvalifikační požadavky na provozování účetní živnosti splňuje a dohlíží na vás po dobu, než sami získáte potřebnou praxi a stanete se samostatným účetním.

Zpravidla vám dává zpětnou vazbu a kontroluje vaše výstupy. Všechno ale záleží na individuální domluvě. Bývá dobrým zvykem, že odborného zástupce za jeho dohled odměníte finanční odměnou, přestože to zákon přímo nenařizuje.

Jakmile najdete vhodného účetního, který je sám OSVČ, požádejte ho, aby byl vaším odborným garantem. Uzavřete s ním písemnou smlouvu, kde upřesníte vymezení spolupráce.

Návštěva živnostenského úřadu

Dřív jste při zakládání živnosti museli obíhat několik úřadů. Dnes všechno pohodlně vyřídíte na živnostenském úřadě. S sebou si vezměte:

 1. vyplněný jednotný registrační formulář (slouží k registraci na živnostenském úřadě, správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně),
 2. občanský průkaz nebo cestovní pas,
 3. jednorázový správní poplatek 1 000 Kč,
 4. doklady prokazující vaši kvalifikaci v originále nebo ověřených kopiích (např. maturitní vysvědčení, VŠ diplom nebo potvrzení o rekvalifikaci),
 5. výpis z katastru nemovitostí nebo nájemní smlouvu (pokud sídlo podnikání není shodné s vaší adresou trvalého bydliště).

Výpis z evidence rejstříku trestů předkládat nemusíte – živnostenský úřad si ho opatří sám.

Jak dlouho trvá založení účetní živnosti

Živnostenský úřad provede zápis do živnostenského rejstříku nejpozději do 5 pracovních dnů od ohlášení živnosti, vydá vám výpis z živnostenského rejstříku a přidělí unikátní IČO.

TIP: Po provedení zápisu do živnostenského rejstříku si snadno online zkontrolujete, jaké údaje jsou v něm uvedené. Stačí nahlédnout do živnostenského rejstříku.

Sjednání pojištění odpovědnosti za škodu

Profesní pojištění je známkou odpovědného přístupu při výkonu účetní živnosti a řada klientů ho po vás bude vyžadovat.

S profesním pojištěním budete mít jistotu, jste chráněni vy i vaši klienti před případnou chybou způsobenou vedením účetnictví a účetního poradenství.

TIP: Více informací o profesním pojištění najdete například na stránkách Svazu účetních České Republiky.

Podnikání jako hlavní a vedlejší činnost a platba pojištění

Hlavní a vedlejší činnost se od sebe liší především platbou pojistného na zdravotním a sociálním pojištění.

TIP: Nemocenské pojištění je u zaměstnanců součástí sociálního pojištění, avšak pro OSVČ je dobrovolné. V roce 2021 na nemocenském měsíčně zaplatíte nejméně 147 Kč. Vyplácí se z něj nemocenská, peněžitá pomoc v mateřství, otcovská a dlouhodobé ošetřovné.

Hlavní činnost OSVČ

Při výkonu hlavní činnosti odvádíte zálohy na pojistné každý měsíc. Výše záloh se odvíjí podle toho, jak se vašemu podnikání daří. Při vyšších ziscích zaplatíte na odvodech více.

Sazba
Zdravotní pojištění 13,5 %
Sociální pojištění 29,2 %

Pojistné se počítá z vyměřovacího základu, tedy poloviny vašeho zisku.

Ale pozor – zákon stanovuje minimální měsíční odvody. To znamená, že i když jste zrovna ve ztrátě, měsíčně v roce 2021 zaplatíte minimálně:

 • 2 588 Kč na sociálním pojištění,
 • 2 393 Kč na zdravotním pojištění.

TIP: S náklady na pojištění počítejte už ve chvíli, kdy budete připravovat svůj ceník. Přečtěte si, jak při jeho tvorbě nejlépe postupovat a na co nezapomenout.

Na konci roku musíte podat přehled o příjmech a výdajích za uplynulý rok, který slouží k:

 • vyčíslení záloh odvedených na pojistném
 • a stanovení nové výše záloh na další rok.

Vedlejší činnost OSVČ

Nejdříve se zaměříme na zdravotní pojištění. Pokud si jako účetní přivyděláváte při studiu, během penze či na rodičovské dovolené – jste tzv. státní pojištěnci. 

První rok zálohy neplatíte. Na konci roku podáte přehled o příjmech a výdajích vaší zdravotní pojišťovně a pojistné doplatíte zpětně. Následně se určí výše záloh na zdravotním pojištění pro nadcházející rok. Možná to bude pár stovek, možná nic.

Jestliže jste mimo výkon vedlejší činnosti zaměstnaní na HPP, DPČ nebo DPP a minimální odvody zdravotního pojištění za vás hradí zaměstnavatel, nemusíte platit zálohy v průběhu roku po celou dobu provozování vedlejší činnosti.

Zdravotní pojištění doplatíte každý rok zpětně podle výše vašeho zisku. Nevztahují se na vás přitom žádné minimální částky odvodů zdravotního pojištění.

První rok provozování vedlejší činnosti neplatíte ani žádné zálohy na sociální pojištění. V dalších letech platíte zálohy pouze v případě, když překročíte zákonem stanovený limit zisku (v roce 2021 činí 85 058 Kč).

Pozor – tato hranice se každým rokem mírně zvyšuje. Pokud jste nepodnikali všechny měsíce v roce, musíte si ji poměrně snížit.

Termíny pro odvody zdravotního a sociálního pojištění

Platbu zdravotního pojištění posíláte na účet vybrané zdravotní pojišťovny vždy do 8. dne v měsíci. Pokud třeba zahájíte činnost 1. srpna, provedete odvod zdravotního pojištění za srpen nejpozději do 8. září.

Sociální pojištění je splatné vždy k danému měsíci. To znamená, že platba za listopad musí na účtu okresní správy sociálního zabezpečení přistát nejpozději poslední den v listopadu.

Online akademie vás připraví na účetní praxi

Máte potřebou praxi, ale na založení účetní živnosti si netroufáte? Doplňte si znalosti v akademii Svobodná účetní, kterou jsme vytvořili ve spolupráci se Svazem účetních ČR a staňte se samostatnými účetními.

Kromě užitečného know-how získáte také:

 • praktické tipy, jak si najít klienty,
 • odborné konzultaceúčetní software Money S3 na rok zdarma.

Úspěšným absolventům, kteří složí závěrečnou zkoušku, vrátíme celou částku za kurzovné.

Zjistěte víc

Mohlo by vás také zajímat

Láká vás přejít z účtárny na volnou nohu? Tady jsou pro a proti

Účetní podnikající jako OSVČ mají mnohem větší svobodu, ale s tou přichází...

Číst dále

Díky Svobodné účetní už nemám strach z podnikání, říká absolventka

Svobodná účetní je 3měsíční online akademie pro účetní, kteří chtějí rozjet...

Číst dále
731 695 911
Den otevřených dveří již za:
0 dny 0 hod. 0 min. 0 sek.
Den otevřených dveří

Zúčasněte se on-line
dne otevřených dveří

Lektor Ing. Jaroslav Veselka vám detailně představí akademii a odpoví na vaše otázky.

Ukázat termíny